Ubachsberg

Boekwerk in de maak

We lezen regelmatig de verhalen die Marcel Neven publiceert in het maandblad "Onder Ons".
Het zijn allemaal verhalen van (oud)inwoners van Ubachsberg, hun ervaring uit de tweede wereldoorlog. Het aantal verhalen groeit nog en is de moeite waard om deze te bundelen in een boekwerk. De werkgroep Ubachsberg is dan ook druk doende om dit boekwerk te realiseren.
Daarnaast wordt ook gewerkt aan het monument dat mogelijk gaat verschijnen op de hoek Mingersborgerwerg - Vrakelbergerweg. Dit monument is ter ere van de gesneuvelden tijdens de oorlog in en om Ubachsberg. De plek is gekozen omdat in het weiland aan de overkant naast de houtzagerij van Daemen in 1944 een Amerikaans vliegtuig is neergekomen.
Wanneer het boek uitgegeven wordt is nog niet helemaal duidelijk. Naar verwachting wordt dat september 2021.17 september bevrijdingsfeest Ubachsberg

17 september 2019 organiseerde de werkgroep Ubachsberg een feestelijke herdenking van 75 jaar bevrijding.
Onder het thema "Genberg 75 joar vrie" bood de werkgroep een programma aan in het MFC De auw Sjoal. Om 18.30 uur vertrok een optocht onder begeleiding van Schutterij St. Hubertus vanaf de parking SVB via Kerkstraat, Minnegardsweg, Aldegondetraat naar het Bernardusplein. Daar werd de "Last Post" geblazen ter eerbetoon aan de gesneuvelden. De optocht trok verder via de Kerkstraat, Oude schoolstraat naar het MFC De auw Sjoal.
Na een openingswoord van Burgemeester Wil Houben en de voorzitter van Heemkunde Voerendaal Theo van der Heyden in het MFC, speelde de Fanfare St. Caecilia muziek uit de periode van de bevrijding.
Patrick Niks gaf een presentatie over de bevrijding in Colmont en Ubachsberg waarbij verzamelde verhalen van ooggetuigen de rode draad voor het verhaal vormden. Hub Schetters vertelde over de grote evacuatie van Kerkrade en Eygelshoven in 1944. Vele inwoners van kerkrade en Eygelshoven hebben destijds onderdak gevonden bij families in de regio waaronder ook Ubachsberg.
In de aula van het MFC was er een tentoonstelling van modellen van legervoertuigen en vliegtuigen uit de WOII. Voor het MFC stonden enkele Amerikaanse Legerjeeps opgesteld.
Om 21.45 uur sloot Luc Wiertz met zang deze feestelijke bevrijdingsdag voor Ubachsberg.Avondwandeling en presentatie te Ubachsberg

Op 3 oktober had er een avondwandeling plaats door Ubachsberg met als gids Jan Spee.

Aansluitend was er in de oude pastorie een presentatie over:

 - de geschiedenis van Ubachsberg door Jan Spee,

 - heemkunde in Ubachsberg en de activiteiten van Heemkunde Voerendaal door Walter Uitterhoeve,

 - afsluitend een discussie over Ubachsbergse thema's onder leiding van Wiel Pakbier en Jean Schneiders.

Doel van deze activiteit is het oprichten van een werkgroep Ubachsberg van Heemkunde Voerendaal.

Er was een ruime opkomst. Een groep enthousiaste mensen gaat in november een tweede bijeenkomst houden. Inmiddels hebben zich drie mensen uit Ubachsberg als lid van Heemkunde Voerendaal aangemeld.
    Enkele historische foto's
    Vakwerkhuis aan de Oude Schoolstraat    Molen Vrouweheide    Auw Sjoal    Putberg