Sprekend Verleden (Oral History)

De werkgroep sprekend verleden is 14 september 2016 van start gegaan.
Voorlopig bestaat de werkgroep uit twee dames die volledig zelfstandig werken.
In een later stadium kunnen hier nieuwe duo's aan worden toegevoegd die weer een ander project oppakken.

Project Hoeve/Herberg/Panhuis "In gen Dreck"
De dames stelden voor om projectmatig te werken. Het eerste project dat ze willen aanpakken is de carréboerderij anex herberg en panhuis In gen Dreck. Zij gaan op zoek naar mensen die hierover nog iets weten te vertellen. Het resultaat van hun onderzoek wordt hier op deze pagina gepubliceerd.
Voorlopig moeten we het doen met onderstaande fotos.

Ook deelnemen aan deze werkgroep?

Meldt u aan via de secretaris Walter Uitterhoeve
Bezoeken van mensen die nog iets weten te vertellen uit ons Voerendaals verleden heeft een hoge prioriteit bij Heemkunde Voerendaal.
Vaak zijn dit zeer oude mensen en hun tijd is daardoor beperkt. Deze gesprekken kunnen soms moeizaam verlopen. Geduld en verstaanbaar spreken is natuurlijk een eerste vereiste. Maximaal twee werkgroepleden leggen een bezoekje af bij de personen die ze willen interviewen.
Het opnemen van een gesprek kan alleen met toestemming van de geïnterviewde persoon. Een opgenomen gesprek is altijd weer, meerdere keren zelfs terug te luisteren. Hierdoor blijven details van het gesprek bewaard. Noteren kan ook wel maar dan is het vaak een samenvatting van het gehele gesprek.

Een opgenomen gesprek kan soms ook integraal worden weergegeven via de website, hierdoor krijgt het verhaal een meer persoonlijk karakter.