Werkgroepen in de Heemkundevereniging Voerendaal


De werkgroepen zijn het belangrijkste onderdeel van de vereniging. Vergeleken met een voetbalvereniging zijn zij de spelers die op het veld staan. En een voetbalvereniging zonder spelers is hooguit nog een gezelligheidsclub, maar gťťn voetbalvereniging meer.
Dat zelfde geldt voor een heemkundevereniging. Het zijn namelijk de werkgroepen die aan de slag gaan met een historisch onderwerp. Het is de bedoeling dat de werkgroepen het historische materiaal aanleveren waarmee, op initiatief van en in samenwerking met het bestuur, activiteiten worden georganiseerd. Die activiteiten kunnen bestaan uit exposities, artikelen in tijdschriften of de website, presentaties voor leden en belangstellenden, excursies, bezichtigingen en historische wandelingen.

Hoe werkt een werkgroep?
Een werkgroep kent een aantal leden. Een van de leden vertegenwoordigt de werkgroep. De werkgroep bepaalt zelf de werkwijze. Het bestuur van de vereniging ondersteunt, adviseert en faciliteert het werk van de werkgroep. De grootte van een werkgroep is afhankelijk van het onderwerp. Het minimum aantal leden is 2. Om niet te verdrinken in de hoeveelheid materiaal dat de werkgroep kan tegenkomen, is het belangrijk dat men een gekozen onderwerp aanpakt met een duidelijk geformuleerde vraagstelling. Met ander woorden: 'Wat wilt de werkgroep precies weten met betrekking tot dit of dat onderwerp?' Iedere werkgroep, eventueel in overleg met andere werkgroepen, rapporteert regelmatig aan het bestuur de resultaten van hun speurwerk en de activiteit die ze hebben gepland om de resultaten aan de leden te laten zien. Bijvoorbeeld door een expositie, een presentatie, een excursie.

Hoe kom de groep aan een thema?
Leden van de vereniging kunnen in onderling overleg tot een voorstel komen. Via de website en de nieuwsbrief kan elk lid een oproep doen aan de leden om mee te doen aan een voorgesteld thema. De voorstellen worden voorgelegd aan het bestuur van de vereniging.

Planning
Door het bestuur zal ieder jaar een jaarprogramma worden opgesteld waarin de projecten van de werkgroepen in dat jaar worden opgenomen. Het jaarprogramma bevat tevens de activiteiten waarmee de werkgroepen hun resultaten naar buiten brengen.

Voorstellen.
In de afgelopen periode zijn een groot aantal ideeŽn ingebracht. De Werkgroep heeft uit de ideeŽn en suggesties een aantal themaīs geselecteerd en voorgesteld. De Werkgroep is van mening dat deze themaīs het best passen bij de Voerendaalse situatie.
    Suggesties zijn:

  • 'Voerendaal van Toen', speurt naar foto en filmmateriaal over het Voerendaal van vroeger. Straatbeelden, foto's van mensen, gebouwen, maken het Voerendaals verleden levend en brengen herinneringen boven. De werkgroep verzorgt exposities en presentaties.

  • 'Sprekend Verleden', soms beter bekend als ''Oral History'. Voerendalers vertellen over geschiedenissen en gebeurtenissen in Voerendaal en schetsen zo een levend beeld van het oude Voerendaal en zijn bewoners.

  • 'Historisch Voerendaal', in dit thema is het onderwerp het geschiedkundig onderzoek naar historie van Voerendaal, kastelen, hoven, kerk. Archiefspeuren is hier belangrijk. Het bestuur stelt voor met een groepje leden een Introductiecursus 'archiefspeuren op te zetten als basis voor verder speurwerk.

  • 'Genealogie', stamboomonderzoek is een hot item tegenwoordig. Ook van commerciŽle zijde worden allerlei faciliteiten geboden om de eigen stamboom te onthullen. Een heemkundevereniging zou zich kunnen concentreren op de stamboom en de geschiedenis van typisch Voerendaalse families.
Aanmelden als lid

Wordt lid van de Heemkunde Voerendaal.
Klik op de knop hier beneden en vul het aanmeldingsformulier in.
Deelnemen aan een werkgroep?

Meld u aan bij de secretaris
secretaris@heemkundevoerendaal.nl