Andere informatiebronnen


    Veel is er ook te vinden in de archieven, niet online maar fysiek in de rekken van de verschillende historische archieven in Heerlen en Maastricht.

    Ook in uw eigen bibliotheek in Voerendaal vindt u
    informatie over het Voerendaalse verleden.


    Verzet in Voerendaal