Bibliotheek

Heemkunde Voerendaal beschikt over een eigen 'bibliotheek' . De collectie is bescheiden in omvang maar is waardevol voor leden en gasten van onze vereniging.
Heemkunde Voerendaal beschikt niet over een eigen locatie waar we ons materiaal kunnen bewaren en presenteren aan publiek en leden. Het bestuur is voorstander van een toegankelijke ruimte die we graag met anderen, met name IVN-Voerendaal, willen delen. Gesprekken met de gemeente hierover komen echter niet van de grond.

De Bibliotheek Voerendaal heeft aangeboden om onze boekencollectie te plaatsen in de ruimte van de Bibliotheek Voerendaal. Wij maken dankbaar gebruik van dit aanbod en hebben een schap ingericht met ons boekenmateriaal. De 'afdeling Heemkunde Voerendaal' is ingericht op de eerste verdieping van de bibliotheek, nu Burgerij geheten. Daar, in de keuken van de kookclub vindt U onze kast, naast de kast Limburgensia van de bibliotheek.Alle boeken en tijdschriften van Heemkunde Voerendaal zijn voorzien van een etiket en een rode band op de rug.

Het beschikbare materiaal

De collectie is verdeeld in de volgende groepen:
• Boeken
• Jaarboeken
• Tijdschriften

Lenen

Leden van onze vereniging, maar ook niet-leden, kunnen het materiaal uit onze 'bibliotheek' lenen. De boeken zijn echter niet opgenomen in het leensysteem van de Bibliotheek Voerendaal.
Wie een exemplaar met een rode band wil lenen wordt verzocht een plankje te steken op de plaats van het geleende boek of tijdschrift met vermelding van naam, (mail-) adres/telefoon en datum.
Dus de met een rode band gemarkeerde artikelen niet aanbieden aan de balie van de bibliotheek.

Boeken

Het bestand aan boeken is bescheiden. Ze bestaat uit boeken en boekjes die ons zijn aangereikt door inwoners van Voerendaal. Het bestand varieert van feestboekjes tot gedegen studies over het verzet in Limburg.

Jaarboeken.
De collectie aan Jaarboeken is waardevol. Wie op zoek is naar informatie over de geschiedenis van Limburg en in het bijzonder die van Voerendaal en het Land van Herle komt al snel terecht bij deze collecties.
  Aanwezig:
 • van Jaarboeken-Publications van het LGOG:
  de reeks 1940 t/m 2008 en de edities 2010 en 2013.
 • van de reeks Jaarboeken OGCL Landgraaf is aanwezig:
  1985 t/m 2012
 • van de reeks Historische en Heemkundige Studies Geuldal is opgenomen:
  1992 t/m 1993, 1995, 1998 t/m 2010.

Tijdschriften

Onze collectie bestaat uit delen van de edities tijdschriften uit de reeksen:
• Land van Herle
• Maasgouw

Land van Herle
De reeks Land van Herle is volledig. Alle jaargangen van 1982 t/m 2017 zijn aanwezig.
Voor de Voerendaalse omgeving is deze reeks een zeer waardevolle bron.
De tijdschriften zijn deels ingebonden in jaargangen, deels opgeborgen in jaarboxen.
Er is een index aanwezig die het direct opzoeken gemakkelijk maakt.

Maasgouw
Het tijdschrift Maasgouw is het verenigingsblad van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG). De eerste editie is van 1879. Aanwezig zijn de oudste ingebonden edities van 1879 t/m 1892. Voor het overige gaat het om een aantal losse exemplaren. De reeks is niet volledig.

Nadere informatie:
Land van Herle, tijdschrift uitgegeven door de Stichting Land van Herle

Het tijdschrift 'Land van Herle' is uitgegeven door de Stichting Historische Kring 'Het Land van Herle'. Dit tijdschrift is zeer van belang voor de toegang tot de regionale geschiedenis voor Voerendaal en Heerlen.
De eerste editie is van 1950; de laatste van 2015. Sinds 2017 is het tijdschrift MijnStreek de opvolger.
In onze bibliotheek treft U de volledige reeks van het tijdschrift 'Land van Herle'. In een aparte blauwe klapper bevindt zich de inhoudsopgave van de hele reeks. De inhoudsopgave is ook digitaal beschikbaar via www.landvanherle.nl . Zoekt U een bepaald artikel dan kunt U het opzoeken in de klapper. U treft dan het nummer Los in de box of ingebonden in de jaargang. U kunt ook pdf's downloaden van de gewenst artikelen.

De Maasgouw, tijdschrift uitgegeven door de LGOG.

De eerste uitgave van de Maasgouw stamt uit 1879. De Maasgouw is een belangrijke informatiebron voor iedereen die op zoek is naar historische informatie. Ook Voerendaal, zijn geschiedenis en kastelen, komt regelmatig voor in artikelen. Het merendeel van de artikelen gaat echter over Maastricht en Noord- en Midden Limburg.

Hoe kom je bij de inhoud van de Maasgouw?
De edities van de Maasgouw zijn beschikbaar als ingebonden jaargangen. Deze zijn in te zien in Centre Ceramique, bieb van Maastricht, 4-de verdieping. Ook de bieb in Heerlen beschikt over de jaargangen.

Hoe vindt ik mijn onderwerp in welke jaargang?
De edities van de Maasgouw vanaf 1879 tot 1939 zijn gedigitaliseerd. Ga daarvoor naar de site van LGOG: www.LGOG.nl en klik publicaties/Maasgouw en De Maasgouw digitaal. Je kunt deze doorzoeken middels zoektermen mbv. Delpher Je kunt ook de editie gaan inzien in Maastricht en daar kopieren.

De tijdschriften vanaf 1940 zijn nog niet gedigitaliseerd. Je vindt je weg in die edities door artikelen op te zoeken in de 'trefwoordenindex'.
• naam- en trefwoordenindex Maasgouw 1879 t/m 1981
• naam- en trefwoordenindex Maasgouw 1982 t/m 2016
In onze collectie vind je enkele van die 'trefwoordenindexen'. Een goed middel om te leren omgaan met het opzoeken via een indexsysteem. De volledige indexlijst vindt je op de site van www.LGOG.nl

In onze collectie vind je een paar ingebonden exemplaren van de eerste jaargangen van de Maasgouw. Toen hanteerde de LGOG nog de Franse kalender!
Verder hebben we een aantal losse exemplaren.