Agenda 2020:

  13 januari
 • Oriëntatie excursie
  Wandeling door Winthagen en Overst Voerendaal ter oriëntatie
  van cultuur historisch landschap.

 • 20 januari
 • Bestuursvergadering
  Bibliotheek Voerendaal om 10.00 uur. Bovenverdieping.

 • 23 januari
 • Ledenbijeenkomst
  Om 19.00 uur in 't Brandhûske, Kerkplein 65 Voerendaal
  Terugblik op het jaar 2019 en een vooruitblik op het nieuwe
  verenigingsjaar met aansluitend een lezing / presentatie over
  Herberg en Panhuis Den Drek, dat ooit op de hoek Hogeweg / Jeustraat heeft gelegen.

 • 8 februari
 • Opschonen Bos Haeren
  Samen met de buurtvereniging Teggert wordt het bos verder opgeschoond.
  Ongewenste begroeïng verwijderd en voorbereidingen getroffen voor het planten van bomen.
  Als het werk nog niet af is gaan we op 15 februari verder.

 • 12 en 20 februari
 • Schoolwerkdag
  Begeleiding schoolwerkdag Ubachsberg en Voerendaal; opschonen van de beeklopen
  Sprong en Hongerbeek

 • 5 maart
 • Dagexcursie Hürtgenwald
  Patrick Niks begeleid de groep deelnemers door het Hürtgenwald en vertelt
  over de geschiedenis van dit bosgebied in de 2e wereldoorlog.

 • 18 maart
 • Boomplantdag

  Afgelast i.v.m. omstandigheden rond het Coronavirus.

  • Het planten van de bomen en het plaatsen van het informatiebord
   wordt wel gedaan maar de feestelijkheden er omheen gaan niet door.

  • (middag) In het Haerenbos worden drie beuken geplant op het grafeiland.
   in samenwerking met de buurtvereniging Teggert.
   Ook hier zijn de feestelijkheden er omheen geschrapt.

  19 maart
 • Lezing Sjef Bron

  Afgelast i.v.m. omstandigheden rond het Coronavirus.

  De lezing over de Villa Rustica Ten Hove met aansluitend een open discussie
  over het beleefbaar maken van de Villa Rustica gaat niet door.
  Het evenement zal op een latere datum plaatsvinden.

 • 15 april
 • Lezing in Ubachsberg

  Afgelast i.v.m. omstandigheden rond het Coronavirus.

  Oorlog en bevrijding met Patrick Niks, Wiel Pakbier.
  In samenwerking met oudervereniging van Ubachsberg.
  Mogelijkheid tot scannen van oude foto's / documenten.

 • april of mei
 • Leden excursie

  Afgelast i.v.m. omstandigheden rond het Coronavirus.

  Bezoek van kasteel en St. Salviuskerkje te Limbricht.

  mei
 • Algemene ledenvergadering

  Afgelast i.v.m. omstandigheden rond het Coronavirus.

  Jaarlijkse algemene ledenvergadering waarbij het bestuur verantwoording aflegt
  over het gevoerde (financiële) beleid over 2019.
  De jaarvergadering is dit jaar digitaal afgehandeld.
  20 augustus
 • Historische wandeling
  Historische wandeling over het landgoed van Terworm.
  Het verhaal over de plataan op de driesprong
  met koffie / thee onderweg

  3 november
 • Lezing Villa Voerendaal
  In Grand Café De Borenburg organiseert Heemkunde Voerendaal Een lezing over
  werken en wonen in de Villa Voerendaal.
  De Villa Rustica staat momenteel weer in de belangstelling van archeologen,
  die de vondsten uit de tachtiger jaren gaan analyseren.
  Gastspreker is Sjef Born. Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.
  I.v.m. Beperking door toedoen van Covid-19 (Corona) kunnen er
  maximaal 30 personen deelnemen.