Verklaring oude benamingen voor de maanden

 • JANUARI (van de Romeinse god Janus) is louwmaand: louwmaand is een variant van looimaand.
  januari was de maand waarin leer werd gelooid (voorbereidende bewerkingen erop uitvoeren).


 • FEBRUARI (van het Romeinse februare wat reininging betekend) is sprokkelmaand: middelnederlands sporkelmaent is ontstaan uit een verbastering van het Latijnse spurcalia. Winterfeesten die door de kerk als smerig (latijn: spurcus) en zedeloos werden beschouwd. dit feest werd op 14 februari gevierd. Hieruit zou het latere valentijnsdag voortkomen


 • MAART (naar de Romeinse god Mars) is lentemaand: de maand waarin de lente begint.


 • APRIL (herkomst onzeker, mogelijke van Aphrodite) is grasmaand: de maand waarin het nieuwe gras uitspruit.


 • MEI (naar Romeinse mythologie Maies, moeder van Hercules) is bloeimaand: de maand waarin alles tot bloei komt.


 • JUNI (naar de Romeinse god Juno) is zomermaand: de maand waarin de zomer begint.


 • JULI (naar de Romeinse dictator Julius Caesar) is hooimaand: de maand waarin van oudsher het hooien plaatsvindt.


 • AUGUSTUS (naar de eerste Romeinse keizer Augustus) is oogstmaand: de maand waarin van oudsher geoogst wordt. Het woord oogst is overigens ontstaan uit de Latijnse naam Augustus.


 • SEPTEMBER (was vroeger de 7e maand, septus) is herfstmaand: de maand waarin de herfst begint.


 • OKTOBER (was vroeger de 8e maand, octo) is wijnmaand: de maand waarin van oudsher wijn gemaakt wordt.


 • NOVEMBER (was vroeger de 9e maand,novem) is slachtmaand: de maand waarin traditioneel de dieren werden geslacht.


 • DECEMBER (was vroeger de 10e maand, decem) is wintermaand: de maand waarin de winter begint.