Boek 'Oorlog en bevrijding in Ubachsberg en omgeving'


Op 17 september, op de dag dat Ubachsberg en Voerendaal 78 jaar geleden werden bevrijd, werd het boek 'Oorlog en bevrijding in Ubachsberg en omgeving' gepresenteerd in het MFC aan de Oude Schoolstraat in Ubachsberg. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan burgemeester Wil Houben die ook de persoonlijke herinneringen van zijn moeder tijdens de evacuatie van Kerkrade hieraan verbond.
De presentatie werd druk bezocht en de verhalen van enkele inwoners van Ubachsberg die de oorlog en de bevrijding persoonlijk hebben mee gemaakt, benadrukten nog een keer de noodzaak van dit boek. De 300 exemplaren waren grotendeels bij voorinschrijving al verkocht. Een beperkt aantal bleef nog over voor de vrije verkoop. Daarom is besloten om nog een aantal exemplaren te laten drukken zodat meer mensen de gelegenheid krijgen om dit 'monument' alsnog in hun bezit te krijgen.


Boeken afhalen!
Veel exemplaren zijn die 17 september afgehaald door de mensen die gebruik hadden gemaakt van de voorinschrijving. Die mensen die niet in de gelegenheid waren, kunnen hun examplaar alsnog afhalen bij:
Boerderijwinkel van de Gebroeders Spee, Oude Schoolstraat 2A in Ubachsberg.
Ook voor de vrije verkoop van dit boek kunt u daar terecht.
    De openingstijden zijn:
  • dinsdag t/m vrijdag van 08.30-18.00 uur
  • zaterdag van 08.30-16.00 uur
  • Op maandag en zondag is de winkel gesloten.


Excursie vuursteenmijn in Rijckholt


Zaterdag 23 juli j.l. daalden we letterlijk af in de prehistorie. Bert Vullers, een van de gidsen van de stichting, gaf uitleg over de diverse werktuigen uit de prehistorie. daarna gingen we op pad naar de vuursteenmijn van Rijckholt. Onderweg gaf Bert uitleg over het terrein in het Savelsbos en het ontstaan hiervan. In de mijn waren duidelijk de vuursteenlagen in de mergel te herkennen. Een min of meer horizontale gang gaf toegang tot de verschillende zijgangen waar in de prehistorie vuursteen werd gedolven, waarvan diverse werktuigen werden gemaakt. Hoe dit in zijn werk ging werd gedemonstreerd door Bert Vullers die zich heeft bekwaamd in het bewerken van vuursteen. En passant liet hij ook nog zien hoe in de oudheid in minder dan twintig seconden tijd vuur werd gemaakt. Al met al een zeer interessante excursie, die zeker ook voor kinderen heel leerzaam is. De stichting heeft daarom ook leuke arragementen voor kinderen.

U kunt voor een rondleiding in de vuursteenmijn terecht bij de stichting D.C. van Schaick Ook voor kinderpartijtjes kunt u hier reserveren.

Klik hier voor de foto's van deze excursie.
(indien u op een van de foto's staat en hier geen prijs op stelt laat het dan even weten)


GrafmonumentenOude grafmonumenten die getuigen van de geschiedenis van Voerendaal, ze staan op de kerkhoven van Voerendaal, Kunrade en Ubachsberg.

Monumenten voor bekende en minder bekende personen. Wie waren het en wat hebben zij betekend voor hun gemeenschap?

Ga voor de verhalen over deze grafmonumenten naar de werkgroep Funerair Erfgoed


Kasteel Dammerscheidt

Het verdwenen kasteel Dammerscheidt blijft toch intrigeren. Daarom heeft een werkgroep van Heemkunde Voerendaal hier een onderzoek naar gedaan.
Waar heeft dit kasteel gestaan? In 't Brook? bij Hoeve Lindelauf of toch ergens anders?
De werkgroep presenteerde hun resultaten op 13 mei in Grand Café de Borenburg.

Deze presentatie kunt u hier alsnog inzien


Villa Voerendaal: van vondst tot verrassend verhaal


Het Limburgs Museum toont bij De Vondst in Heerlen de eerste resultaten van het veelbesproken onderzoek naar de Romeinse villa van Voerendaal. Die villa is een van de grootste die ooit in de lage landen is teruggevonden.

45.000 objecten
Het onderzoek naar de Romeinse villa van Voerendaal kende een opmerkelijk lange aanloop. Al in 1892 werden de eerste sporen ontdekt van wat tweeduizend jaar geleden een enorm agrarisch bedrijf moet zijn geweest waar vermoedelijk ook graan werd geproduceerd voor de Romeinse troepen aan de Rijngrens. In de afgelopen honderd jaar vond er op het terrein van de villa vier keer een grote archeologische opgraving plaats. Daarbij werden wel 45.000 objecten gevonden, maar opmerkelijk genoeg zijn die nooit goed onderzocht. Tot nu.Bezoek freuleshoes

De Leden van Heemkunde Voerendaal ziin op 6 september a.s. op bezoek bij de freule geweest. Het recent gerestaureerde freuleshoes is thans het onderkomen van restaurant "Next Cuisine" van Bas en Maaike DaniŽls. zij stelden speciaal voor onze vereniging het freuleshoes open voor bezichtiging. Architect Ingrid Beckers, gespecialiseerd in restauratie van historische gebouwen vertelde over de restauratie van dit voor Voerendaal bijzondere gebouw. Aansluitend gingen de leden naar Kasteel Puth waar ze te gast waren bij Otto en Manon van der Molen. In een van de zalen werden de leden ontvangen met koffie, thee en Limburgse vlaai. Er werd een presentatie verzorgd over het leven van de freule van Elmpt en de leden kregen een presentje mee naar huis.


Onderzoek naar "Steenfabriek Voerendaal"

De werkgroep Toponiemen is gestart met een onderzoek naar de voormalige "Steenfabriek Voerendaal". Op topografische kaarten is deze gesitueerd op de hoek van de Valkenburgerweg en de Haerenvaart.
De Haerenvaart is de benaming van de veldweg die vroeger van kasteel Haeren via de Sjwatte Koele naar de Midweg Liep.
Het deel van de Haerenvaart van kasteel Haeren tot aan de Valkenburgerweg kunnen de oudere Voerendalers zich nog wel herinneren als een grindpad met aan weerszijden boompjes.
Aan de leden van Heemkunde Voerendaal is om nadere informatie gevraagd. We zijn benieuwd naar de reacties.
U kunt uw reactie sturen naar: secretaris@heemkundevoerendaal.nl


Archeologische opgravingen KerkpleinHet eindrapport over de bevindingen van de opgravingen aan het Kerkplein is nu gepubliceerd.
Het geeft een inzicht over de ontwikkeling van de dorpskern van Voerendaal.

Op de website van SOB Reseach (Stichting Oudheidkundig Bodemonderzoek) is door Jacobine Melis een artikel gewijd aan deze archeologische opgravingen in Voerendaal.

Het volledige rapport beschrijft heel gedetailleerd de bevindingen. Hierin wordt ook aandacht besteed aan de voorwerpen die zijn aangetroffen.

Bezoek de website van SOB Research

Lees het volledige rapport (PDF)


Bevrijdingsfeest Ubachsberg

Heel Zuid-Limburg werd in september 1944 bevrijd door het Amerikaanse leger. Deze bevrijding werd herdacht met diverse activiteiten door heel Zuid-Limburg.

De werkgroep Ubachsberg van Heemkunde Voerendaal had speciaal voor de inwoners van Ubachsberg, maar natuurlijk ook voor andere belangstellenden een programma samengesteld om deze bevrijding te herdenken. Dit programma werd ondersteund door het comitť 75 jaar bevrijding van de gemeente Voerendaal.

Op dinsdag 17 september presenteerde de werkgroep het programma in het MFC de Auw SjoeŽl aan de Oude schoolstraat in Ubachsberg. Om 18.30 uur trok de bevrijdingsoptocht door het dorp. Op het Bernardusplein werd door een lid van de schutterij de "Last Post" geblazen. Aansluitend om 19.00 uur waren er diverse activiteiten in het MFC de Auw sjoeŽl. O.a. een expositie van oude legervoertuigen en atributen, een concert van fanfare St. Ceacilia met muziek uit die tijd, Verhalen van inwoners van Gen Berg over deze periode gepresenteerd door Patrick Niks, Hub Schetters vertelde over de gedwongen evacuatie van Kerkrade waarvan veel inwoners tijdelijk onderdak vonden in o.a. Ubachsberg en om 11.00 uur was de afsluiting van de avond m.m.v. Luc Wierts.

Het evenement werd druk bezocht en was een geslaagde herdenking voor zowel ouderen die zich die dagen nog kunnen herinneren alsook voor de jeugd die op een prettige wijze een deel van de plaatselijke geschiedenis kon beleven.


Werkgroep Ubachsberg

Bij de opening van het "MFC De Auw Sjoeël" op zondag 20 januari j.l. was de werkgroep Ubachsberg present met een stand.
Naast de presentatie van de werkgroep aan de inwoners van Ubachsberg werden de bewoners uitgenodigd om hun foto's en verhalen over de oorlog en de bevrijding van Ubachsberg en Colmont te delen met Heemkunde Voerendaal. Doel hiervan is een presentatie in september 2019 ter gelegenheid van de 75 jarige bevrijding van Ubachsberg en Voerendaal.
De opening werd goed bezocht waarbij diverse Ubachsbergse verenigingen zich presenteerde. Ubachsberg heeft er nu een prachtig accommodatie bij waar diverse activiteiten worden aangeboden, van sport en dans tot Mannen achter de Pannen.Geslaagde avondwandeling Historisch Voerendaal

Donderdag 1 september liep een groep van ongeveer 25 mensen een mooie route door Voerendaal waarbij stil werd gestaan bij historische zichtbare en onzichtbare plaatsen in het landschap. Walter Uitterhoeve en Frans Gerards verzorgde de wandeling en wisten de luisteraars te boeien met hun verhalen over drie kastelen van Voerendaal.

Met dank aan de bewoners van Hoeve Cortenbach mochten we op de binnenplaats om daar kennis te nemen van de verschillende bouwfasen van het kasteel en de hoeve. Ook kwam de geschiedenis van de bewoners aan bod. Daarna gingen de wandelaars op zoek naar de locaties van de inmiddels verdwenen kastelen Peerboom en Kunderhoes waarbij ze stroomopwaarts het traject van de Hongerbeek volgden. Ter plaatse werd de geschiedenis van deze historische huizen en hun bewoners toegelicht.
Vreemd was het idee om op een langgerekte heuvel te staan met de wetenschap dat daar vroeger de gracht van het Kasteel Kunderhoes was.


Download de plattegrond met de oude loop van de Hongerbeek en de foto's van het verdwenen kasteel Kunderhoes.  (pdf)  (pdf).

Avondexcursie Prickenis – De Struyver


Op woensdag 13 juli en donderdag 14 juli was er een avondexcursie. Een gezamenlijk initiatief van het IVN Voerendaal en Heemkunde Voerendaal.

Tijdens de wandeling door de prachtige natuur rond Ten Esschen hebben we huis Prickenis mogen bezichtigen, waarbij de bewoners ons tekst en uitleg gaven over hun domein. Het waterbeheer van het waterschap en de effecten daarvan voor de natuur en het beekdal werd ons duidelijk gemaakt door Walter Uitterhoeve. Even verderop werd er nog uitleg gegeven over de motte van Ten Esschen, een kunstmatige heuvel met droge gracht achter de Struyverhof. Walter Uitterhoeve en Frits Kluytmans verzorgden voor ons deze excursie.

Excursie Tuchwerk.de en Schloss Rahe

Op dinsdag 21 juni was er een excursie naar Tuchwerk.de en naar Schloss Rahe in Duitsland bij Aken.

Ten noorden van Aachen ligt een oud industriegebied met watermolens en oude textiel-fabrieken. Hier is een werkend museum voor de textielindustrie gevestigd in een oude fabriek. We krijgen demonstraties en een rondleiding van Jochem Buhren. Vooraf maken we een korte wandeling naar het nabijgelegen Schloss Rahe, eens het verblijf van de weduwe van koning Willem I, Henriëtte d'Oultremont de Wégimont.
Organisatie: Walter Uitterhoeve en Lea Geelen.
Door Lea Geelen werd uitgebreid stilgestaan bij de historie van het kasteel en de bewoners. Ook was er de mogelijkheid om een klein deel van het interieur te bekijken. Het woonvertrek van Henriëtte d'Oultremont bleek nog in de oude staat te zijn. Het bezichtigen van het interieur was bij uitzondering mogelijk. In het oude kasteel zijn diverse bedrijven gevestigd en rondleidingen zijn daarom niet mogelijk.
De oude textielfabriek die door vrijwilligers wordt bemand gaf een mooi inzicht in de textielindustrie die in en rond Aken tussen ca. 1850 en 1960 floreerde. Diverse machines voor o.a. het kaarden van de wol, het twijnen van de draad en uiteindelijk het weven van de stof werden gedemonstreerd. Al met al een leerzame middag.


Oprichting Heemkunde Voerendaal

Op woensdag 25 mei 2016 om 19.30 uur werd in de Bibliotheek van Voerendaal de oprichtingsvergadering van de Heemkundevereniging gehouden.

Het initiatief van de werkgroep kwam tot stand na een oproep van de voorzitter van de Stichting Historische Kring "Het Land van Herle" Karel van Nuys. Het was volgens hem onbestaanbaar dat een zo diep in de historie verankerde woonplaats als Voerendaal geen eigen heemkundevereniging had. Na diverse vergaderingen en enkele voorbereidende activiteiten is het nu dan zover dat in Voerendaal een heemkundevereniging wordt opgericht.

Voorafgaande aan de oprichtingsvergadering hield Frans Gerards een presentatie met als titel 'Hoe Voerendaal een Heerlens "wingewest" werd' en presenteerde Wim Reubsaet de website Heemkunde Voerendaal.

Daarna vond de eerste algemene ledenvergadering plaats onder leiding van de werkgroep. Iedereen die in het verleden zijn belangstelling voor een lidmaatschap van de op te richten vereniging had kenbaar gemaakt, werd voor deze vergadering uitgenodigd. Tijdens de vergadering werd uit de leden, die eerder hun interesse kenbaar hadden gemaakt voor een bestuursfunctie, het eerste bestuur gekozen. Verder werden de eerste werkgroepen samengesteld die met een onderwerp uit de Voerendaalse historie aan de slag gaan.

De heemkundevereniging "Heemkunde Voerendaal" is bijna een feit. Het bestuur gaat aan de slag om de vereniging bij de notaris en de Kamer van Koophandel aan te melden. Het bestuur heeft vanaf dat moment rechtsbevoegdheid. De statuten en het huishoudelijk reglement wortden daarna op deze website gepubliceerd.

Herdruk van het boekwerk "De Goede Herder".


De Goede Herder; Een geschiedenis van de parochie St. Laurentius te Voerendaal 1949-1999 door Antoine Jacobs, Mark van Dijk, Paul Brock, Funs Patelski

Nadat het boek met deze belangrijke geschiedenis van de Laurentiusparochie lange tijd was uitverkocht, is er nu een (identieke) herdruk beschikbaar van het in 1999 uitgegeven boek. Mede is dat gedaan omdat er meerdere verzoeken gedaan zijn om dit boek te kunnen kopen, maar ook omdat het een van de bronnen is voor een nieuwe geschiedschrijving rond middeleeuws Heerlen die gepland staat om in 2025 gepubliceerd te worden.

De viering van het 950-jaar 'Pauselijke kerkwijding St. Laurentiuskerk' in 1999 was dat jaar aanleiding voor een nieuwe historische uitgave, waarin de kerkwijding, het kerkgebouw en de parochie centraal staan. In zes hoofdstukken behandelen de auteurs de geschiedenis van de parochie in het licht van de historische ontwikkeling van oostelijk Zuid-Limburg tot en met de twintigste eeuw, de verschillende kerkgebouwen, de kerkschatten en de personae, pastoors, kapelaans en rectors die in de loop der eeuwen aan de parochie verbonden waren.

Het boek is te bestellen via: Land van Herle
Prijs: € 13,80, 136 blz., geïllustreerd.; ISBN: 90-804217-3-1


De Bokkenrijders


Rein van Lieshout presenteert na jarenlang studie en onderzoek zijn trilogie over de bokkenrijders.
In februari 2019 verscheen het eerste boek: Bokkenrijders in Zuid-Limburg en omstreken, 1730-1748, een speurtocht door archieven en de streekliteratuur.
Deel I: Ontdekking en arrestaties
.
Het wordt uitgeven op A4-formaat en heeft een omvang van ca. 208 pagina's, inclusief register. Het boek is rijk geÏllustreerd en wordt uitgegeven met zachte kaft.
Het gaat straks in de winkel € 19,50 kosten en heeft als ISBN 978-94-93037-01-4.
Deel II: Vervolging en terechtstellingen is inmiddels ook verkrijgbaar bij de boekhandel,

Deel III: Protesten en ontknoping zal mogelijk in het eerste kwartaal van 2020 verschijnen.


Werkgroep Toponiemen.

De werkgroep toponiemen is voortvarend bezig om oude benamingen te inventariseren. Door middel van het veldnamenproject worden de leden gevraagd om aan te geven of ze bekend zijn met de aangeboden veldnamen. In vijf sessies worden per sessie ca. 20 veldnamen ter beoordeling aangeboden. .

Op oude kaarten komen we veldnamen tegen die we in ons huidig taalgebruik niet meer bezigen. Sommige veldnamen vertellen iets over de historie van het gebied of de daaraan grenzende gebouwen. Zo verwijst het "Panhuys Veld", dat ooit lag tussen Hoenshuis en de huidige Panhuisstraat, naar een brouwerij. De Panhuisstraat verwijst dan ook naar deze brouwerij.
Een panhuis was in het verleden een brouwerij die herkenbaar was aan de grote ketel (pan) waar het bier in gebrouwen werd. Nu nog zien we vanaf de straat twee grote roodkoperen ketels bij de Brand's Bierbrouwerij in Wijlré.

Natuurlijk zijn niet alle veldnamen zo duidelijk herkenbaar als bovenstaand voorbeeld. Dus er is nog veel werk aan de winkel bij de werkgroep toponiemen.


Bidprentjes

Ruim 1500 bid- of gedachtenisprentjes staan nu op onze website en er komen er steeds meer bij. Een overzicht van mensen die ooit geleefd hebben in Voerendaal.
In Voerendaal geboren zijn, hier zijn komen wonen of hier zijn overleden en/of begraven. Het oudste bidprentje stamt uit 1883.

Heeft u nog bidprentjes die niet in de lijst voorkomen en wilt u ze afstaan aan Heemkunde Voerendaal, stuur dan een mailtje naar:
penningmeester@heemkundevoerendaal.nl

We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Wilt u de bidprentjes bekijken ga dan in het menu naar Werkgroepen en vervolgens naar Funerair erfgoed.


Kruisen en Kapellen

In limburg zie je ze overal, wegkruisen en kapellen.
De oorsprong van die wegkruisen zijn divers. Kapellen zijn vaak uit dankbaarheid door bewoners gebouwd.

Chris Willems heeft van deze wegkruisen zijn hobby gemaakt.
Op 25 oktober gaf Chris Willems in de Davidszaal van Grand Cafť De Borenburg in Voerendaal een lezing .

rond veertig personen waren aanwezig in de zaal waarin vele wegkruisen en kapellen aan de orde kwamen. De diverse soorten kruisen: missiekruisen, devotiekruisen, moordkruisen maar ook de steeds veelvuldiger voorkomende wegkruisen die worden geplaatst na een dodelijk ongeval.
De verhalen en ondersteunende beelden maakten de lezing compleet.
Het onderhoud en daardoor het behoud van dit culturele erfgoed zal in de toekomst extra inspanning vereisen. Er zal steeds meer een beroep worden gedaan op burgers die een wegkruis of kapel willen adopteren. Een coŲrdinerende rol zou goed passen bij een Heemkundevereniging.


Dorpsgezicht Winthagen

Het dorpsgezicht van Winthagen heeft sinds kort er een mooi poortje bij. In het pand Winthagen 9 was een oud poortje dichtgemetseld met Kunradersteen.
Het boogje met de sluitsteen bleef zichtbaar maar de doorgang was er niet meer.
De eigenaar van het pand, onze voorzitter Theo, liet de gevel aan de straatzijde opknappen en maakte van de gelegenheid gebruik om het poortje weer open te maken.

Overigens staan er bij eigenaar Theo nog meer restauratieplannen op het programma. Wie weet nog meer verassingen?

Klikhierals u de oude situatie wilt bekijken.

Voerendaal een 'schokkend' verleden

Onder deze titel verzorgde Heemkunde Voerendaal op 28 september een boeiende avond over de geschiedenis van Voerendaal

In een lezing met diapresentatie ging Walter Uitterhoeve in op de ontwikkeling van het dorp Voerendaal, zijn kastelen en kerk en de relatie met Kunrade, Ubachsberg en Winthagen.
De Kunraderbreuk blijkt een belangrijk vormend element. En waarom tonen de oude kaarten maar een enkele boerderij in het dorp Voerendaal? Stof voor een afsluitende discussie was volop aanwezig.
Aansluitend was er gelegenheid om met bestuur en leden van gedachten te wisselen over de koers van en plannen binnen de nieuwe vereniging Heemkunde Voerendaal.

Excursie naar Kasteel Stein en Brouwerij De Fontein

Op donderdag 13 september j.l. was er, voor onze leden, een excursie naar Kasteel Stein en Brouwerij De Fontein.
Onder begeleiding van een gids bezochten we de ruÔne van het kasteel. Na een korte wandeling langs het kloosterkerkhof, kwamen we bij de oude watermolen waarin sinds 2006 brouwerij De Fontein is gevestigd. Ook hier kregen we een rondleiding. Enkele van onze leden nam de gelegenheid om van verschillende biersoorten te proeven. Diverse leden gaven aan dat het een geslaagde middag was.